Karl Marx

From Komunistički Pokret Srbije - Wiki
Jump to: navigation, search

Karl Hajnrih Marks (nem. Karl Marx 1818 — 1883) je bio uticajan nemački filozof, ekonomista i revolucionar. Iako je imao dosta uspeha kao novinar i kao filozof, poznat je po istorijskim analizama međuklasnih odnosa i konflikata. Njegov otac, koji je bio advokat, poslao ga je da studira pravo, međutim Karl je nakon prve godine napustio pravo i prešao na filozofiju. Najznačajnija dela su mu „Kapital“, u kojem praktično uspostavlja političku ekonomiju kao nauku, i Komunistički manifest (u čijem je pisanju učestvovao i Fridrih Engels), koji postavlja osnovne ideje koje će kasnije uticati na formiranje i širenje komunističkog pokreta u svetu.

Karl Hajnrih Marks - Izabrana dela